SK하이닉스에 대한 AI매매신호
적중률 +86.7%
누적수익률 +82.6%
현재 AI매매
신호는?








 
토론 게시판
오늘의 공매도및 대차현황
21/04/08 20:55(49.1.***.59)
조회 74 추천 0 반대 0

공매도                                          6,321주 (평균단가 143,870원) 



대차체결                                    173,939주



대차상환                                  3,198,029주 



대차잔고                                23,707,124주

현재 36명이 gregory16님을 관심회원으로 설정 하였습니다.
운영배심원 의견 ?
신고하기
다음글
[종목현미경]SK하이닉스_거래비중 기관 36.64%, 외국인 23.18%
이전글
[삼성전자(005930)] 수요 양호한데 칩 부족 우려가 주가에 부담